با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

چون بخشی از وجودمون و روحمون رو میدیم به دیگری ، گویی هرچی زوجی بهم نزدیکتر میشن بخشی از وجودشون کنده میشه و با دیگری آمیخته میشه و دیگه به تنهایی نمیتونن مثل قبل لذت ببرن . حالا اگر این وجود با دیگری آمیخته بشه ، از نظری موافق نظام خلقت به جهت هدف واحد از حالت متمرکز و هدفمند خارج میشه ، شیمیدانان میتونن بهمون کمک کنن که متوجه بشیم چرا تکامل ما حتی از تک سلولی ها به شکل جفت جفت بوده و هرچی جریان این جفتیت از حالت متمرکز خارج میشه در حقیقت اون « تکامل و ثمرات» از هدف واحدش منحرف میشه .

یعنی اگر دو فرد با هم اهداف واحدی داشته باشند ، شخص سوم اونهارو از اون هدف واحد دور می‌کنه و چونانکه لذات به جهت رسیدن به اهدافی گوناگون باشه اون لذات اندکتر میشه . اگر این اتفاق بین چندین سلول باشه در طبیعت بشکلی سیال ایجاد میشه ولی هرچی از بین موجودات به انسان نزدیکتر میشیم ، گوناگونی سلایق به دلیل هوشمندی و دانش و مخترعات بیشتری ، کثیرتر میشه لهذا هرچی بیشترین حساسیت بین انسانه چراکه هر اندازه که به دیگران نزدیکتر میشیم ، تاثیرپذیریمون بیشتر میشه و از گفتار شروع میشه ، حالا تا یه حدودی اگر از گفتار هم هراسان باشیمو اجتناب کنیم نمی‌تونیم « جفت و زوج مناسبمون رو پیدا کنیم » اگر هم از حدود بگذرونیم با تاثیرات گوناگونی مواجه میشیم و ذهنمون دچار یه نوعی سردرگمی میشه که دیگه نمی‌تونیم جفت مناسبمون رو تشخیص بدیم