همیشه ترک عهد به معنی خیانت نیست 

ما انسانها تو زندگی روابط زیادی داریم با دیگران ، روابط کاری ، علمی ، احساسی و بسیاری موارد دیگه و به جهت این روابط با دیگران وارد عهدو پیمان میشیم ، هر حدود این روابط عمیق و وسیعتر میشه انتظار وفادارییمون از جانب هم پیمانمون بیشتره گاهی این پیمان از سوی طرف مقابل از بین می‌ره به دوتا نکته توجه داشته باشیم ؛ همیشه این ترک عهد به معنی خیانت محسوب نمیشه ، گاهی سختی و سنگینی باری که بر دوش جانب غیر هست موجب میشه که تصمیم طرف مقابل عوض بشه و گاهی این به دلیل انتظارات زیادمونه و گاهی بدلیل کم کاری خودمون . 

نکته ی بسیار مهم دیگه اینه که خیلی مواقع همکاری جانب مقابلمون رو به منظور ترک عهد و خیانت برمیشماریم ولی در حقیقت ناعادلانست و منصفانه نیست .

ابتدایی ترین موضوع به جهت رابطه ی موفق اینه که دو جانب همدیگرو به درستی بشناسن و در طول مسیر موجب راهگشایی و رفع سوء میشه .