با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

وقتی افکارمون به مقوله ای معطوف میشه ، گاها دچار جریانات و موارد موازی نسبت به اون مورد میشه . گاهی ارتباطی صحیح و متناسب رو درمیابیم که مفیده و گاهی ذهنمون به گمراهی نسبت به اصل ماجرا کشیده میشه . شناخت مستقیم راه حل این مشکله