با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

گاهی در اشتباه نیستیم ولی تحت فشار زیاد حتی خودمون هم می‌پنداریم اشتباه داشتیم و گاهی در حین اطمینان به سببِ صحیح بودن و اندیشه و عقیده ، در اشتباه هستیم .