با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

در رابطه با یکایک تصمیم های زندگیمون به تجربه ی مجربین اکتفا کنیم یا به دانش پژوهشگران و علومی آماری

تفاوتی نداره در رابطه با چه مقوله ای فکر میکنیم و می‌خوایم تصمیم بگیریم ، معتقدم کلیت شناخت که ابتدایی ترین لازمه ی رستگاری بشره ، در دو قالب تعریف میشه ، علم و دانش و میتونیم دو دسته بندی دیگر هم داشته باشیم ، تجربه ی افراد مجرب و یا دانشِ نزد پژوهشگران ‌‌و اما چرا این مبحث مطرح میشه ؟

گاهی مبنی بر آمار ‌و پژوهش به نوعی نتیجه گیری میرسیم که در واقع فاقد از تجربیاتِ . اگر اینجا این مثال رو مطرح نکنم ، نمیتونم به شکل واضح بیان کنم که هر دو در جای خود بسیار مهم هستند ؛ بنابراین تجربه ی یک والد رو نظر بگیریم که تو زمینه ی مهندسی و تجارت سال‌ها فعالیت داشته ، حالا خلاقیت و دانش فرزند اون فرد رو هم لحاظ کنیم . هیچ یک از ایندو بدون یکدیگر نمیتونن در وضعیتی به نحو احسن باشند و چه بسا که گاهی با چالش هایی مواجه میشن که بدون یاری یکدیگر ازش عبور کنند .

تجربه ی والد عُمق و اغلب وسعت بسیار زیادی داره ولی خلاقیت و دانش فرزند هم نیمه ی مکمل محسوب میشه .

حالا بحث رو کلی در نظر بگیریم ، اشخاصی هستن که به صرف شناخت هایی مبنی بر آمار و پژوهش ، صاحب ایده و نظراتی هستند ، اشخاص غیر بر اساس تجربیات ، گاهی نظرِ فردی که مبنی بر دانش سخن میگه ، بدون تجربه ی فرد صاحب تجربه ناصحیح تلقی میشه ، مثلاً فردی میگه یا توجه به اوضاع کنونی بر اساس آمار و یا توجه به دانش کافی ، مجموعه ی ما می‌تونه یک ساختمان بسازه ولی فرد مجرب میگه کلیت طرح شما درسته ، ما میتونیم سرمایه گذار جذب کنیم ، مقداری خودمون سرمایه داریم ، دانش ساخت بنا رو هم داریم ولی به دلیل فلان احتمال ، ارزش بنا پایین میاد و یا هزینه ی کارگر زیاد میشه و بسیاری موارد دیگه که می‌تونه نتیجه رو بالکل تغییر بده . 

بازهم تأکید دارم که تفاوتی نداره که چه مقوله ای مد نظرمون باشه ، گاهی دانایی و توانایی افرادی برنا ، بدون تجربه ی بزرگان ، تدبیر نشده تلقی میشه ، گاهی هم بالعکس و تجربه ی بزرگان بدون دانایی‌ و توان برنایان کافی نیست ، بنابراین بهترین نتیجه از پی تعادلی که از سوی دو جانب ایجاد میشه ثمر میاد .

یه توصیه ی مهم دارم نسبت به برنایان ، درسته که گاهی بسیار سنجیده شده خواسته و هدفی رو صحیح و مناسب تلقی میشه ولی همون‌طور که ریشه های درختی کهنسال بیشتر در زمین عریض شده ، دانایی نزد مجربین نیز به همین شکله بنابراین گذشتن از اهداف و خواسته های صحیح رو سفارش نمیکنم ولی توجه به دانایی‌ مجربین بسیار مهمه و همون‌طور که پند ناصحیح می‌تونه سرنوشتمون رو تغییر بده ، نصایح صحیح نیز .