چالش برنای دانشمند و حکیم مجرب 

روزی به جوانی که بسیار اهل دانش و پژوهش بود گفتند طرحی بده تا نوعی قطار بسازیم که هم مسافرت برای مردم و هم تبادل کالا آسون بشه . اون فرد طی مدتی طرحی رو به جهت ساخت اون قطار ارائه کرد . فردی مجرب و صاحب جایگاه کهن گفت با این طرح موافقت نمیکنم ، نه به دلیل اینکه اصل طرح خوب نباشه ، اگر مردم با خودر سفر کنند بهتره چراکه صنعت خودروسازی و پتروشیمیمون پیشرفت می‌کنه و فایدش برای مردم بیشتره . این چالش‌ها در طول زندگی مون با اطرافیان زیاد ایجاد میشه بخصوص اینکه اوضاع مجموعه زیاد رو روال و پر رونق نباشه و به جهت کوچکترین تصمیمات ، حساسیتی فراوان باشه و آخر این مطلب رو نمی‌بندم مگر اینکه این موضوع رو مطرح کنم که کمال و موفقیت های هرچه بزرگتر از پی بهره بری از علوم و « توانایی » هرچه بیشتر حاصل میشه . بنابراین وقتی به اوج موفقیت میرسیم که به عنوان مثال هر دو طرح اجرا بشه بنابراین هم به علم و هم توان بیشتر نیازه و یا در خصوص روابط اجتماعی و با اطرافیان ، بهترین نتیجه موقعی حاصل میشه که نظرات صحیح هر دو جانب و چندین جانب مطرح بشه و بتونیم به جهت هر تصمیم که میگیریم از دیگران کمک بگیریم و بهشون کمک کنیم .