با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

وقتی میخوای حتی به جهت دفاع از حق خصم و نزاع کنی ده ها بار پیش از آن بسنج و باز هم ببین آیا راهی نیست ! وقتی میخوای در نزاعی دخول کنی هزاران بار بسنج

حالا اگر تو خیابون یکی به خودمون و بخصوص عزیزانمون اهانت کرد ، آیا میتونیم دها بار بسنجیم و یا به پلیس تو اون موقعیت مراجعه کنیم ؟ اگر تو قبیله ای بودیم و بهمون حمله شد چی ؟ باید واقعیت رو در نظر بگیریم ولی حقیقت اینه که میتونیم از پیش براش آماده بشیم و با توجه به شرایط موجود و تجربیات و خاطراتمون میتونیم به اوضاع حاکم امتیاز بدیم و کلی طرح و شیوه مهایست تا به جهت آینده و ایجاد اوضاعی به نحو احسن و مطلوب تلاش کنیم و به اصلاح پیش از ابتلا و نیاز به درمان پیشگیری کنیم .