با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اندیشه ، گفتار و کردار نیکو ، نقطه عطو و کلید موفقیت به جهت رستگاری - گفتار رکن میانی ، حساسیت در اندیشه

تمام فرایند وجودی بشر در سه قالب تعریف میشه ؛ اندیشه که مبنای هر عمل محسوب میشه ، کردار که منظور اعمالی غیر از گفتارِ و از جهاتی موثرترین مواجه ی بشر در نظام و روند خلقت و جریان زندگی تلقی میشه و گفتار که به نوعی میان اندیشه و کردار تلقی میشه .

مقصود از بیان این مطلب اینه که در کردار و چه در گفتار حساسیت لازم رو رعایت کنیم و فراموش نکنیم که اکثر آیین ها و حتی عقایدِ فرعونیانی باستانی به مقوله ای که به زبان ساده بازگشت اعمال است اذعان داشته .

یه فرمول بسیار مهم مطرحِ ، یک کلید و مبنای بسیار مهم و یک نکته ی قابل توجه . 

فرمول مهم اینه که به نوعی « حساسیتمون به منظورِ گفتار بشکلی میانه قرار داشته باشه » ، بنابراین اگر به سببِ اندیشه بسیار آسان به موضوعات گوناگون می اندیشیم و گاهاً رأی و تصمیمی از درونمون صادر میشه ولی در کردار بسیار سنجیده و با حساسیت بیشتر عمل میکنیم ، این حساسیت و سنجش در گفتارمون بشکلی میانِ ایندو باشه .

کلید و مبنای بسیار مهم ؛ شناخت و دانایی به جهت هر کردار و گفتار ، حتی به سببِ اندیشیدن و فراموش نکنیم که متأسفانه و متأسفانه ، با توجه به پیشرفت وسیع رسانه ها ، گاهی رجوعی بسیار آسان به موتور جستجوگری مثل گوگل برامون بشکل عادت و روالی سیال در نیامده ! یه آهنگر تازه کار رو در نظر بگیریم یا وقتی می‌خوایم آشپزی کنیم ، شاید کمتر از پنج دقیقه زمان ببره تا با گوشیمون جستجو کنیم ولی اون کار رو ساعتها طولانی تر و به اشتباه و ناقص انجام میدیم چراکه یه رجوع ساده نداشتیم . چه رسد به اینکه با اندکی هزینه بخوایم به منظورِ سلامتمون به مشاور غذایی مراجعه کنیم . همین ندونستن ما ، همین مسئله ی ساده ، تمام زندگیمون رو تخت تأثیر قرار میده .

نکته ی نهایی ؛ افراد ماهر و موفق و ایمن ، « حتی در اندیشه حساسیت دارند » یعنی حتی از پنداشتن به تفکر و قضاوتی ناصحیح پرهیز دارند و بدون شک لازمه ی اندیشه ی صحیح و تعقل شناختِ و اون هم شناختی کافی و حاصل شده از مرجعی صحیح . 

با امید سلامتی و خوبی برای همه .