با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

< حالات مجموعه پیش از توسعه >
هرچند عجیب بنظر برسه من باور دارم کشور ما و حتی منطقه ی ما تو یه دوره ی پیش از توسعه و پیروزی میتونه باشه ، اینو هم نباید دست کم بگیریم که این مشکلات و سختی ها می‌تونه از پا درمون بیاره ولی اگر به خودمون که عضو هایی هستیم و مجموعه رو تشکیل میدیم عمیق توجه کنیم ، نقش خودمونو ، حدود تاثیرگذاریمون رو بشناسیم و با برنامه پیش بریم بنظرم می‌تونه آینده ی این مجموعه به قدری خوب باشه که وقتی صدها سال دیگه تاریخ این کشور رو میخونن به عنوان موفقترینِ دوران ها به حساب بیاد . 
باید یادآور بشم که منظور از موفقیت و پیروزی تو یک زمینه نیست و قطعاً در کنار اقتصاد ، رسانه ها به طریق نوین میتونن خیلی قابل توجهمون باشن