مطالب پراکنده به ترتیب انتشارenlightened اینجا مطالبی به ترتیب انتشار ثبت شده ، هرچی به صفحات آخر نزدیکتر میشیم ، به موضوعاتی که اغلب مرتبط با مسائل روزه اشاره شده . به مرور زمان این مطالب تکمیل و منتشر میشه بنابراین هر دفعه که به صفحه ای از فهرست نامه ها سر می‌زنیم ، احتمالاً مطلبی جدید بهش اضافه شده و حتی گاهاً مطلبی تصحیح ، ویرایش و تکمیل شده ! به جهت ویرایش و نوشتار و غلط های املایی عذر بنده رو بپذیرید چراکه فارغ اشتباهات بنده ، این متون با گوشی همراه و به شکل سریع ، به واسطه ی واژگان پیشنهادی و از جهاتی تنها به عنوان پیشنویس تهیه شده . بنده ادعای هیچ تخصصی غیر از اینکه اولین عضو این رسانه هستم و طرحو نظراتم رو بیان داشتم ندارم . مهمترین هدف ⭐


اورژانس شاهزادگان 

کُتب زندگی

طبقه بندی موضوعیبه راحتی میتوانید عناوین و موضوعاتی که مورد توجهتان است را به شکل صوتی مطالعه فرمایید ولی توصیه ی مهم این است که حتماً متون نوشتاریِ مختصِ موضوعی که نظرات را جلب داشته را بخوانید