1. لباس نامرئی و ناباوری شاهزاده
 2. وقتی افکارمون به مقوله ای معطوف میشه ، گاها دچار جریانات و موارد موازی نسبت به اون مورد میشه . گاهی ارتباطی صحیح و متناسب رو درمیابیم که مفیده و گاهی ذهنمون به گمراهی نسبت به اصل ماجرا کشیده میشه . شناخت مستقیم راه حل این مشکله
 3. خودآگاهی به جهت امیال و آرزوها و مبارزه با خویشتن و فراهم کنندگان موافق آن خواسته
 4. خودآگاهی به جهت امیال و آرزوها و اشتباه گرفتن و یا زیاده خواهی و یا عجله از خویشتن و فراهم کنندگان موافق آن خواسته 
 5. افراد بزرگ و موفق هدف و آیندشون رو از پیش میبینن
 6. اهمیت شناخت و آگاهی تو زندگی و نقش رسانه های ارتباطی 
 7. حکایت گردش و بازگشت کردار و رفتار
 8. هرگاه گرایشمون نسبت به کرداری « غیر از تحصیل و کار » زیاد میشه
 9. وقتی به جهت فعالیت های بزرگ توان فردیمون کافی نباشه ، لازمه با دیگران همکاری کنیم
 10. وقتی وجودمون رو از چند طرف مثل طناب میکشن مثل کشتیِ که به سمت گرد آب می‌ره و باید به کشتی مسلط شیم تا تنها به سمت هدفون پیش بریم مبادا در چنگ گردآب گرفتار بشیم
 11. وقتی قدر خودمون رو نمیدونیم و استعداد و توانایی های خودمون رو نمی‌شناسیم
 12. اندیشیدن عمیق و توصیف آینده چه فایده ای داره ؟ چرا و چطور از آینده وام بگیریم ؟ - ویژگی هایی که موجب برتری انسانهای موفق میشهenlightened
 13. همه به یه مدیر برنامه ریزی و هماهنگ کننده امور و مشاور احتیاج دارن