1. مجازات های ناعادلانه و ناصحیح
 2. فتح الهه ی جعلیِ درونی
 3. چقدر مهم تو زندگی نگاهمون مبنی بر تعادل و بر اساس در نظر گرفتن ابعاد گوناگون باشه
 4. کارگاه بازی و سوءهای ویرانگر
 5. تفکراتی طاقت فرسا که باعث بلوغ و یا ویرانی میشه !
 6. بُت ذهنی ، تابو و اونچه از انجامش نگرانیم رو از بین ببریم
 7. عقب ماندگی و جا ماندن از روند رشد بخصوص در زمینه های علمی و رسانه ای
 8. وعده های بزرگِ کاذب و استوار
 9. همدیگرو با اختلافتمون بپذیریم
 10. تمرکز روی نقطه ضعف و تعادل
 11. اصول رقابت صحیح
 12. من تنها انسان باهوش تو عالم نیستم !
 13. پژوهش ارزشمندترینِ ثمرات علمی و مبناهای پژوهشی ناصحیح
 14. چه جنگ و چه صلح بدون آرامش حاص نمیشه
 15. در مواقع هیاهو همه رو با یه دید نبینیم !
 16. چگونگی تشخیص دانایی های درست و غلط در طول زندگیenlightened
 17. معرفت بر افکار نزد خالق جهان ها !
 18. حمایت صحیح و پشتیبانی منظم اصل مهم موفقیت
 19. آینده ، ایده ی آینه ی هوش مصنوعی ، رباتِ دستیار
 20. مقاطق سختی و کلافگی و ناامیدی و راهکار مهم
 21. هر کی تو یه زمینه ای نابقست
 22. بیماری در خانه ماندن
 23. هوس طبیعته ذاتیه بشره ، ولی استواری در برابرش نشونه ی قدرته
 24. اینکه سختی مفیده رو باور نکن !
 25. اینکه فکر میکنیم دیگران چطور قضاوتمون میکنن مطلق صحیح نیست
 26. عرفان وادیه بسیار جذابیه و خیلی می‌تونه کاربردی باشه
 27. برای تحریض ؛ مفهوم و فراهم آوردن بستر لازمه
 28. نگاه یکسانِ دیگران نسبت به اعضاء مجموعه
 29. مواقع گنگی به اهداف مناسب متوسل باش !
 30. کافر همه را به کیش خود میپندارد !
 31. دعواهای بین جفتا
 32. حتی توی باندای خلافکار آمریکای جنوبی هم به خواهر هم فحش نمیدن !
 33. انسان عادل مسلطه ، جبار نیست
 34. اکثر فریبکاران ذهن ، خودشون فریب‌خوردند
 35. چگونگیِ پیدایش سلطنت های بهشتی enlightened
 36. فعالیت مجموعه ها در دوره های گوناگون و توجه به ریشه ی عقب‌ماندگی و مشکلات عمیق
 37. دلایل بی علاقه بودن به تحصیل و آموزش
 38. اندیشه ، هدف‌گذاری و تعادل به جهت آغاز و پیمودن در باب صنعت و تجارت
 39. به جهت صناعت و تجارت مبانی رو یاد بگیریم 
 40. خودآگاهی به جهت امیال و آرزوها و اشتباه گرفتن و یا زیاده خواهی و یا عجله از خویشتن و فراهم کنندگان موافق آن خواسته
 41. افراد بزرگ و موفق هدف و آیندشون رو از پیش میبینن
 42. حکایت گردش و بازگشت کردار و رفتار
 43. هرگاه گرایشمون نسبت به کرداری « غیر از تحصیل و کار » زیاد میشه
 44. وقتی به جهت فعالیت های بزرگ توان فردیمون کافی نباشه ، لازمه با دیگران همکاری کنیم
 45. وقتی وجودمون رو از چند طرف مثل طناب میکشن مثل کشتیِ که به سمت گرد آب می‌ره و باید به کشتی مسلط شیم تا تنها به سمت هدفون پیش بریم مبادا در چنگ گردآب گرفتار بشیم
 46. تقاضا و درخواست یاری ، همکاری و همکاری از دیگران به معنی کوچک بودنمان نیست بلکه نمایانگر عزت نفس ، تقاضای موجب معذوریت صحیح نیست 
 47. تلاش به جهت ناجی گردیدن و ازخودگذشتگی پسندیده است بلکه مورد تحسین ولی تا جایی که از وجود و دارایی متعلق به خودمون صرف بشه 
 48. صمیمیت و ازخودگذشتگی فراوان در بیابان ناجی و یار خالص را شبیه به درندگان ، متکبران و سوءاستفاده گران جلوه میدهد 
 49. عاقل تنبیه عادل را میپذیرد 
 50. دوستار خویش را میراند چراکه محبتش به ضعف میگرایاند ، نکوهشگر خویش را دوست میدارد چراکه مایه ی رفع عیب و نقصش میگردد ، تعادل از گرانبهاترین گوهرها ارزشمندتر است و ایستادگی در سختی به جهت درست ، نشانه ی شایستگان است 
 51. چون دوستار ، خیرخواه و ناجی خویش را به اشتباه رنجاندی بازگرد چراکه تا بحال رنجش برای او بود ، زین پس برای هر دو 
 52. کلام و کردارت در دیاری مرهم هرازان تن باشد باز هم ده تن مخالف تو هستند و کلامت همچون آب جوشیده از سرچشمه صاف باشد باز هم در آن به جهت زدودن آلودگی می‌شتابند بلکه به مذاب درمیابند
 53. خبرچین منقطع گردد نزاع ساکن میشود 
 54. تفاوت عدالت با برابری به شکل تفاوت انسان با شنهای ساحل است ، از دیاری گذشتم که مردمان و حاکمانشان صد چیز را می‌خواستند ، صد چیز را نمی‌خواستند ، به جهت دیاری استوار گردیدم که یک چیز که میخواهم را موافق باشند
 55. شناخت والد بر فرزندش بسیار است ، دایه به سخن والد میپردازد و حکیم بر جمیع ایشان می آموزد 
 56. سلطانی که فرمان میدهد ، همگام با اهالی برجای نمی آورد ، پادشاهی وی نصیب دزدان میشود پس شماری از اهالی می‌گویند به سوی دیاری می‌رویم که به جهت یک چیز موافق باشند و کیست که میگوید تحصیل و کار و به جهت همراهی آماده بودن ؟ 
 57. از همه به سببِ اینکه بر تو توصیه ای داشته باشند بپرس و جویای چرایی و دلیل باش از نشانه ها از همه بیشتر چراکه استدلال اولین علامت آوردندگان نشانه است همانا منجم به جهت ستارگان 
 58. حکایت مولود و موعود ثالث
 59. ​​​​​​پرسش به جهت رستگاری در هنگام بی‌تابی و سختی
 60. فیلسوف ( دوستار حکمت ) و حکیم کیه ؟
 61. به سببِ بلوغ و پرورش اذهان و شخصیت ها اغلب پنداشته میشه باید سخت بگیریم و کمکو راهگشایی نداشته باشیم ، اگر به هر دلیل و به دلیل اینکه بلد نیستیم نمی‌تونیم کمک کنیم ، به روال عادی هم سخت هست . به جهت بیان و پند توأم با کنایه ی سازنده و نقد علم و مهارت لازم است همانا به منظور یاری و مساعدتِ مبنی بر تعادل و اصول و طریق
 62. بینیانگران و صاحبان ایده های گوناگون ، از لحاظ جایگاه ، غالباً اولین رهبر به جهت پیمودن مسیر به سوی هدف هستند ، هرچند ولی نباشند
 63. اگر به جهت عهد و پیمان و مواجه ، سنجش و حساسیت بسیار داریم و از شماری شایستگان به منظورِ عهد و پیمان و مواجه گذشته ایم و به هر دلیل دیگر امکان مواجه با ایشان مهیا نیست ، از اصول و مبانی رفتاری صحیح خودمان نگذریم و عادل‌ترین انسان نیز مطلقاً از اشتباه بری نیست و همواره در حال بلوغ و کمال است  
 64. وقتی هجمه دریافتید ، ابتدا جانب مقابل را درک کنید سپس مقابله ، چه بسیار که سوء موجب میگردد و چه نیکوست که مهاجمی دچار سوء را ناجی گردیده سپس برترین یاران گردد 
 65. خواهران و برادران ، همسران و زوج ها ، پدران و مادران و فرزندان جمیعاً یکدیگر را در آغوش میگیرند 
 66. طفلی به سببِ رنجش فراوان گریست و گفت چرا باید جان داشته ، رنجور باشم ؟ گفته شد هر گاه که نزاع دیدی بنگر که چه شوری به جهت ویرانی موجود زنده در دلها و ایجاد میگردد و از هر صد جدال یک را برحق برشمار و بگو همان هم زیاده است ، ای کاش بجای آن به سببِ دانایی تلاش میشد که تاثیر و قدرتش بیشتر است 
 67. وقتی افکارمون به مقوله ای معطوف میشه ، گاها دچار جریانات و موارد موازی نسبت به اون مورد میشه . گاهی ارتباطی صحیح و متناسب رو درمیابیم که مفیده و گاهی ذهنمون به گمراهی نسبت به اصل ماجرا کشیده میشه . شناخت مستقیم راه حل این مشکله
 68. لباس نامرئی و ناباوری شاهزادهenlightened
 69. فرد عاقل تنبیه را می‌پذیرد و خاشع میگردد ولی سواستفاده گر به جهت تکه ای نان به بردگی تام میبرد و سوء میان برآشفتگی طوائف کبریت را به آتشفشان کثیر می‌گرداند 
 70. اندیشیدن عمیق و توصیف آینده چه فایده ای داره ؟ چرا و چطور از آینده وام بگیریم ؟ - ویژگی هایی که موجب برتری انسانهای موفق میشهenlightened
 71. تحریف گفتار ، خطایی بزرگ که بشر به سادگی مرتکب میشه
 72. چرایی تداعی آینده ی رنج آور در اندیشه - گذر از وضعیت صفر بشری
 73. عدم تمرکز و اندیشه های نامطلوب - گذر از وضعیت صفر بشری و بلوغ
 74. بانگِ ناجیان و سوءِ میان بشر موجب دگرگونی اذهان بر خلاف حقیقت ایشان

صفحه چهارم