1. مجازات های ناعادلانه و ناصحیح
 2. فتح الهه ی جعلیِ درونی
 3. کارگاه بازی و سوءهای ویرانگر
 4. تفکراتی طاقت فرسا که باعث بلوغ و یا ویرانی میشه !
 5. انقلاب ، تمدن نوین و تشخیص اصلاحات و تحولات نیکو از ایجاد فساد
 6. بُت ذهنی ، تابو و اونچه از انجامش نگرانیم رو از بین ببریم
 7. عقب ماندگی و جا ماندن از روند رشد بخصوص در زمینه های علمی و رسانه ای
 8. وعده های بزرگِ کاذب و استوار
 9. همدیگرو با اختلافتمون بپذیریم
 10. تمرکز روی نقطه ضعف و تعادل
 11. اصول رقابت صحیح
 12. من تنها انسان باهوش تو عالم نیستم !
 13. پژوهش ارزشمندترینِ ثمرات علمی و مبناهای پژوهشی ناصحیح
 14. چه جنگ و چه صلح بدون آرامش حاص نمیشه
 15. در مواقع هیاهو همه رو با یه دید نبینیم !
 16. چگونگی تشخیص دانایی های درست و غلط در طول زندگیenlightened
 17. معرفت بر افکار نزد خالق جهان ها !
 18. حمایت صحیح و پشتیبانی منظم اصل مهم موفقیت
 19. آینده ، ایده ی آینه ی هوش مصنوعی ، رباتِ دستیار
 20. مقاطق سختی و کلافگی و ناامیدی و راهکار مهم
 21. هر کی تو یه زمینه ای نابقست
 22. بیماری در خانه ماندن
 23. هوس طبیعته ذاتیه بشره ، ولی استواری در برابرش نشونه ی قدرته
 24. اینکه سختی مفیده رو باور نکن !
 25. اینکه فکر میکنیم دیگران چطور قضاوتمون میکنن مطلق صحیح نیست
 26. عرفان وادیه بسیار جذابیه و خیلی می‌تونه کاربردی باشه
 27. برای تحریض ؛ مفهوم و فراهم آوردن بستر لازمه
 28. برای رسیدن به اهداف بزرگ و ارجح ، مجذوبِ دلخواسته های دیگه نباش
 29. نگاه یکسانِ دیگران نسبت به اعضاء مجموعه
 30. مواقع گنگی به اهداف مناسب متوسل باش !
 31. آیا قرآن کتابی است که ترجمه ی آن ممکن نیست ؟
 32. کافر همه را به کیش خود میپندارد !
 33. بخاطر اینکه دلت چیزیو میخواد خودتو مجازات نکن
 34. دعواهای بین جفتا
 35. فسادِ شخص تو مجموعه موجب شیوع ، اجبار و تحمیل موجب ویرانی بزرگ
 36. حتی توی باندای خلافکار آمریکای جنوبی هم به خواهر هم فحش نمیدن !
 37. انسان عادل مسلطه ، جبار نیست
 38. اکثر فریبکاران ذهن ، خودشون فریب‌خوردند
 39. امنیت شهر و شهروندان
 40. تندرو بودن به نوعِ سلیقه و عقیده نیست !
 41. مراقبت باشیم وقتی دیگران رو تحت تأثیر قرار میدیم !
 42. چگونگیِ پیدایش سلطنت های بهشتی enlightened
 43. منقلب شدن ، برانگیخته شدن و به سُخره دراومدنِ وجود
 44. سنجیدن و مواجه در هنگام خشم و قهر و حساسیت
 45. بی اخلاقی جنسی با جرمِ مرتبط با مواد مخدر دو موضوع متفاوت است !
 46. تحلیل تجمعات خیابانی در انقلاب ها و تاثیر فعالیت از طریق رسانه ها
 47. فعالیت مجموعه ها در دوره های گوناگون و توجه به ریشه ی عقب‌ماندگی و مشکلات عمیق
 48. بزرگترینِ مشکل ها میان اهالی دین و مخالفان ؛ ریشه مرتبط به مشابهت !
 49. اختلاف عقاید و سلیقه ، تمدن نوین و متناسب سازی محیط های گوناگون مناسب با فرهنگ و شخصیت سَکنه
 50. دلایل بی علاقه بودن به تحصیل و آموزش

​​​​​صفحه چهارم